Koiramaailman termit


Koiramaailman termit on sanasto, joka kasvaa ja kehittyy kattamaan kaiken. Se on sanakirja, jossa on lyhyesti selitetty erilaisten termien ja asioiden merkitykset. Jokainen voi lisätä, muokata ja kommentoida sitä.

Selaa sanastoa tässä hakemistossa.

Erikoismerkit | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Å | Ä | Ö | Kaikki

P

Sumppu-logo

parakriininen

Ylläpito KatiskaPro - Thursday, 14 July 2016, 22:39
 

Parakriininen viestintä on solujen paikallista rajatulla alueella vapautuvaa ja tapahtuvaa viestintää. Tällaista ovat mm. kasvutekijät, eikosanoidit ja typpioksidi. Nämä ovat yleensä lyhytikäisiä eivätkä siten pääse leviämään verenkierron mukana laajemmin kehoon.


Sumppu-logo

parasympaattinen hermosto

Ylläpito KatiskaPro - Thursday, 14 July 2016, 22:39
 

Parasympaattinen hermosto on autonomisen hermoston toinen alue ja eräällä tavalla sympaattisen hermoston vastavaikuttaja. Se säätelee rauhasten, verenkiertoelinten, ruoansulatuselimistön ja kuonanpoistoelinten toimintoja. Parasympattinen hermosto on aktiivisimmillaan esimerkiksi nukkuessa tai ruokaa sulatettaessa.


Sumppu-logo

PDCAAS

Ylläpito KatiskaPro - Friday, 9 February 2018, 10:26
 

PDCAAS (Protein digestibility corrected amino acid score) on yksi tapa ilmaista proteiinien laatu. Siinä pisteytetään ruuan aminohappokoostumus. Yhdessä grammassa ruokaa olevien välttämättömien aminohappojen määrä jaetaan optimina pidetyn proteiinin välttämättömien aminohappojen määrällä. Yleensä vertailuproteiinina käytetään maidon kaseiinia.

Joten arvo 1,0 tulee kun grammassa ruokaa on sama määrä välttämättömiä aminohappoja kuin kaseiinissa, ja ruoka saa arvon 0, jos siinä ei ole yhtään välttämättömiä aminohappoja. Suurin osa lihoista ja esimerkiksi soija antaa arvon 1,0.

Kun biologinen arvo (BV) kuvaa vähiten olevaa rajoittavaa välttämätöntä aminohappoa, niin PDCAAS  kuvaa kaikkien välttämättömien aminohappojen eräällä tavalla kappalemäärää. Kummallakin on oma funktionsa, eikä kumpaakaan voi sanoa toista paremmaksi tavaksi mitata proteiinien "hyvyyttä". PDCAAS-laskennan ongelma on siinä, että se ei huomioi rajoittavaa aminohappoa, joka näkyy ehkä parhaiten soijan pisteytyksessä.

PDCAAS lasketaan monimutkaisemmin. Kaava on aminohappopisteet (aminohappoprofiilin antama) x proteiinin sulavuuden pisteytys.


Sumppu-logo

pehmeys

Ylläpito KatiskaPro - Thursday, 14 July 2016, 22:39
 

Pehmeys kertoo koiran luonteessa sitä, että epämiellyttävyydet kuormittavat sitä pitkään ja se saattaa menettää toimintakykynsä. Pehmeä koira ikäänkuin muistaa epämiellyttävät asiat pitkään.

Pehmeyden vastakohta on kovuus.


Sumppu-logo

PER

Ylläpito KatiskaPro - Friday, 9 February 2018, 10:32
 

PER (protein efficiency ratio) määrittelee proteiinien laatu ilmoittamalla suhteen miten laboratorioeläimella (yleensä rotta) paino tietyllä määrällä syötyä proteiinia muuttuu suhteessa painonnousuun vertailuproteiinilla, yleensä kaseiinilla. PER-mittausta käytetään usein, vaikka se on ehkä heikoin proteiinien laatua mittaava arvo. Se on kuitenkin ollut laboratoriomaailmassa helpoimmasta päästä toteutettava.


Sumppu-logo

PPM

Ylläpito KatiskaPro - Thursday, 14 July 2016, 22:39
 

PPM = Parts per million, on suhteellinen pitoisuusmitta, joka ilmaisee, kuinka monta miljoonasosaa jokin on jostakin. 1 000 ppm = 1 ‰ ja 10 000 ppm = 1 %. Esim. 1 ppm on milligramma kilossa tai litrassa.